Technische aanleverspecificaties

Technische aanleverspecificaties advertenties

Advertenties dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt Reuring géén verantwoordelijkheid.

 1. PDF
  Wij verzoeken de advertenties aan te leveren als Certified PDF (cPDF). Gebruik hiervoor het juiste profiel:
 • PDF creatieprofiel: MagazineAds_1v4.joboptions
 • ICC-profiel: ISOnCoated_v2_300_ECI.icc
 1. Kleurgebruik
  Alle advertenties dienen in full color (CMYK) aangeleverd te worden.
 1. Beeldmateriaal – foto’s
  Foto’s kunnen als JPG worden aangeleverd. Als foto’s niet voldoende pixelinformatie bevatten kan het gedrukte resultaat teleurstellend zijn. Reuring plaatst foto’s op 300 dpi (!!). Foto’s worden omgezet naar CMYK waarden (volgens de juiste kleurprofielen). Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn bijna altijd ongeschikt voor plaatsing in het magazine.
 1. Beeldmateriaal – logo’s
  Logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS/Ai bestand te worden aangeleverd in de CMYK kleurmodus. Zet gebruikte tekst daarbij om naar lettercontouren. Logo’s die niet als vectorbestand worden aangeleverd krijgen dezelfde behandeling als foto’s, (zie punt 3).
 1. Wat werkt niet
  Microsoft Word, Publisher, Powerpoint en Excel lenen zich niet voor de opmaak van advertenties. Word mag alleen gebruikt worden voor het aanleveren van platte tekst. Foto’s e.d. dienen apart te worden aangeleverd volgens punt 3.

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. het aanleveren van materiaal kun je contact opnemen met Selesta Klijnsma: 06-51922621 of selesta@optimaallokaalmedia.nl.

Proef-advertenties

Wanneer een advertentie vóór plaatsing door de opdrachtgever moet worden goedgekeurd, dient dit vooraf bij reservering duidelijk te worden aangegeven. Wanneer de advertentie klaar is, sturen we deze naar de opdrachtgever voor controle. Indien op het aangegeven tijdstip nog geen goedkeuring of correcties zijn doorgegeven, gaat Reuring ervan uit dat de advertentie is goedgekeurd. Aanpassingen op proef-advertenties zijn uiterlijk mogelijk tot de aangegeven tijd. Bij wijzigingen in de advertentie, anders dan bij reservering is afgesproken, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Technische specificaties banners en buttons

Banners en buttons dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt Reuring géén verantwoordelijkheid.

Aanleveren als .png-, .gif- of .jpg-bestand, maximaal 200 Kb.

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. het aanleveren van materiaal kun je contact opnemen met Selesta Klijnsma: 06-51922621 of selesta@optimaallokaalmedia.nl.