Uw bijdrage

Bijdragen aan de agenda

Als uw organisatie een activiteit in Wormerveer organiseert dan kunt u daarvan melding maken in de agenda van Reuring. Neem contact op voor de voorwaarden, via info@reuring-wormerveer.nl of bel Selesta 06-51922621.

Inleveren kopij volgende editie

Suggesties voor onderwerpen en kopij stuurt u naar redactie@reuring-wormerveer.nl. Insturen is geen garantie voor plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te redigeren. Kopij in Word zonder opmaak, geen kaders, strepen of kolommen. Geen foto’s in de tekst plakken, maar als aparte bijlage (minimaal 1 MB) meesturen.

Verschijningsdata

Nummer 1 – 2020: woensdag 4 maart
Nummer 2 – 2020: woensdag 3 juni
Nummer 3 – 2020: woensdag 9 september
Nummer 4 – 2020: woensdag 25 november

Sluitingsdatum bijdrage

Nr 1 – 2020: maandag 3 februari 2020
Nr 2 – 2020: maandag 4 mei 2020
Nr 3 – 2020: maandag 27 juli 2020
Nr 4 – 2020: maandag 26 oktober 2020